راه اندازی tagged posts

راه اندازی هتل

رستوران ساز از ابتدای شکل‌گیری ایده برای سرمایه‌گذاری و راه اندازی رستوران تا زمان به ثمر نشتن پروژه، در کنار شما می‌ماند.

منبع :

http://restoransaz.com/run-a-hotel/

هتل یا مهمانخانه یک واژه فرانسوی است و منظور از آن یک واحد اقامتی و مسکونی اجاره ای می باشد که هدف اصلی آن برآوردن نیازهای مهمان ها می باشد. هر هتل دارای شاخه های متفاوتی می باشد که هر یک از این شاخه ها به طور جداگانه نقش ویژه و عمده ای در برآورد نیازهای مسافران و مهمان ها ایفا می کنند و هر کدام از این بخش ها در میزان سودآوری یک هتل نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به تغییرات جهان و پیشرفت های عمده ای که در طول زمان صورت می گیرد امروزه هتل ها نقش بسیار عمده ای را در زندگی بشر ایفا می کنند...

Read More