ترجمه تخصصی حسابداری رایگان tagged posts

آیا می توان زبانهای برنامه نویسی را ترجمه یا تفسیر کرد؟

چگونه زبانهای برنامه نویسی مشابه یا متفاوت از زبانهای مردم در مکالمه ها هستند؟ آیا می توان آنها را به همان روشی که زبان طبیعی تفسیر می شود یا به زبانهای مختلف ترجمه می شود ، ترجمه کرد؟

این س likeالات احمقانه به نظر می رسند اما ارزش بررسی دارند. برای علاقه مندان به زبان ، آشنایی با زبانهای مختلف مورد استفاده در برنامه نویسی با توجه به شباهت آنها به زبانهای مورد استفاده در ارتباطات از نظر ترجمه و تفسیر است...

Read More