چهار اقدام ضروری در راستای رسیدن به هدف جهش تولید و رونق بازار سرمایه

[ad_1]

«از مصائب اقتصاد ایران، برخی تناقض هاست مانند آنکه در عین وجود اقیانوس نقدینگی در بازارهای غیر مولد، در حوزه تولید و کسب‌و‌کار قحطی و تشنگی بیداد می کند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>