قیمت مناسب گوشت کیلویی چند؟

قیمت مناسب گوشت کیلویی چند؟

[ad_1]

رئیس سازمان عشایر با بیان اینکه قیمت مناسب گوشت کیلویی ۷۰ هزار تومان است، گفت:عشایر به بهره‌وری ۳۳ درصدی در استفاده از خوراک دام با فرمول‌های جدید دست یافته‌اند که باعث جلوگیری از خروج ۲ هزار میلیارد تومان ارز از کشور می‌شود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>