الکاظمی: دولت طرح‌های عدیده‌ای برای عبور از بحران‌های عراق دارد

[ad_1]

نخست‌وزیر عراق امروز (یکشنبه) تاکید کرد، دولتش طرح‌های عدیده‌ای برای عبور از بحران‌ها از جمله بحران اقتصادی دارد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>