افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

[ad_1]

نماینده مجلس یازدهم با اشاره به افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی، گفت: به دلیل ناتوانی در تامین مسکن، جوانان رغبتی به تشکیل خانواده ندارند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>